Loading...
DOBRO – Institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje2021-08-26T21:10:12+00:00

Postoji li kolektivna krivnja?

Nikad Viktor E. Frankl nije snažnije javno ispoljio vlastito čovještvo i autentičnost znanstvenog pristupa kao govorom u Beču 1988. godine o kolektivnoj krivnji, a malo tko je toliko snažno progovorio o Franklovu čovještvu i njegovu znanstvenom pristupu poput autora znanstvenog rada:

Postoji li kolektivna krivnja?
Jezične i sadržajne razlike između transkripta i tiskane inačice govora V. Frankla u Beču 1988. godine u kontekstu relevantnosti rasprave o (ne)postojanju kolektivne krivnje,

izv. prof. dr. sc. Damira Veličkog i izv. prof. dr. sc. Vladimire Velički, objavljenog u uglednom časopisu „Diacovensia”, Vol. 29 No. 2, 2021.

Autori rada transkribirali su i preveli Franklov govor o kolektivnoj krivnji (Beč, 1988.) s njemačkoga na hrvatski jezik i to je prvi hrvatski prijevod toga Franklova govora. U radu se navedeni govor detaljno jezično i sadržajno analizira, pri čemu ga se uspoređuje s tiskanom inačicom te se Franklovi stavovi i izričaj suprotstavljaju stavovima K. Jaspersa, H. Arendt i C. G. Junga. Pritom autori analiziraju filozofska uporišta Franklove logoterapije i egzistencijalne analize te njegova promišljanja o patologiji duha vremena, napose o kolektivizmu. Sagledavanje društvenoga, političkoga, povijesnoga i filozofskoga konteksta neophodno je za razumijevanje aktualnosti Franklove misli, odnosno relevantnosti rasprave o (ne)postojanju kolektivne krivnje. 

Rad u obliku PDF dokumenata možete preuzeti na https://www.dobroinstitut.hr/radovi/

Pandemija

Proturječje u raspravi čuva čovjeka od ograničenosti i banalnosti, a ljudski rod od ideologija.

Izostankom proturječja, ideološke suprotstavljenosti dosežu isključivost te u trenutku prevage i nadmoći jedne ideologije, ta nadmoćna ideologija uspostavlja diktaturu radi očuvanja dominacije, posežući pritom za svim oblicima zločina protiv čovjeka.

Povijest svjedoči da je svaka diktatura obilježena zločinima!

Bez proturječja u javnom govoru, neizbježno će stanje jednoumlja evoluirati prema uspostavi diktature sa svim njezinim obilježjima!

Bilješke o traumi
Djeca nakon traume

Nakon traumatičnog događaja nikome pa ni djeci ništa se ne čini sigurnim. Uvjeravanje ne donosi nikakvu korist. Kako bi se djeci pomoglo potrebno je ponovo stvoriti otok sigurnosti, ma kako malen on bio. U svakom slučaju jasno je da se dogodilo nešto ružno i da smo preživjeli te sada moramo pokupiti komadiće koji su se rasuli, kako bismo opet bili cjeloviti.

U svijetu postoje razrađeni sustavi za rad s traumatiziranom djecom. Razvijen je cijeli pedagoški smjer pod nazivom: emergency pedagogy (uvjetno – hitna pedagogija) ili trauma pedagogy.

Saznajte više

Nova knjiga i naš rad u njoj

Zahvaljujemo dr. Mariji Marshall i dr. Edwardu Marshallu (Ottawa Institute for Logotherapy) na pozivu da našim radom pod naslovom “Samo mi budi dobro” pridonesemo knjizi “Nošeni duhom: Naša srca pjevaju. Pronalaženje smisla za vrijeme COVID-19 pandemije“.

U knjizi se nalaze radovi Viktora Frankla koji su po prvi put objavljeni na engleskom jeziku, kao i radovi 33 različitih autora. Prihod od prodaje knjige namijenjen je UN fondu za pomoć izbjeglicama i raseljenim osobama. Knjiga se može naručiti na: https://www.amazon.com/dp/B08HJDS4WX

Samo mi budi dobro

»Budi pažljiv sa svakim – govorio mu je otac. -Ne dopusti da ikada itko tvoj pomisli kako si ga zaboravio, ostavio, pa bio to čovjek, stablo, životinja… Pa bio to i cvijet u vazi… ili ma tko…«

»Dobra je zemlja. Ona daje kruh. Naravno, uz čovjekovu pomoć. Kruh je dobrota zemlje. I čovjeka…

– Za moju baku kažu da je dobra kao kruh – reče-

– Za čovjeka se ništa ljepše ne može reći – uzvrati čovjek.«

(S. Lice, S dobrim vjetrom)

Jednom davno pitali su  nekoga, tko je tvrdio kako se ne boji smrti, da objasni na čemu počiva njegova hrabrost i uvjerenje. Kazao im je po prilici ovako: Čemu se bojati, jer dok je život tu nema smrti, a kad smrt dođe, mene više neće biti, pa čega bih se bojao kad se nikad ne možemo susresti. Sva naša putovanja imaju svoj kraj, neko počivalište za nove daljine. Putovanja koja treba gledati kao vječito traženje našega duha da postane skladan i uređen kako bi prepoznao stvari i mjesta, pritom otkrivajući i razotkrivajući vidljivi i predmetni svijet u njegovoj pokrenutosti u samom duhu, duhu koji teži k popunjavanju i zatvaranju svoje praznine i žeđa za sjedinjenjem onoga zemaljskog i nebeskog, Božjega u nama. Najčešće, dok smo zemaljski orijentirani i materijalno–egzistencijalno usidreni u sakupljačko­porivnoj afektivnoj strani u stvaranju identiteta i društvene potvrde, ne vidimo da smo prolazni i neutvrđeni po pitanjima tko smo i što smo. Skrivamo se često iza općenitosti i običajnosti koja nam je zadana pa hodimo ovim svijetom u nekim lažnim identitetima struke, zanimanja, zvanja, statusa, imanja ili neimanja, zlorabimo mitski karakter nacije, gena i ljubavi. Susret s tuđom smrti u emotivnom i fizičkom smislu dovodi do  odbacivanja nasilnosti, zloće, planova i kroz mrtvoga u blizini, okrećemo se k sebi, ulazeći u emotivni koncept prepoznavanja konačnosti, praznine i nemoći. Izvanjski svijet buke nestaje, otvara se unutrašnji svijet tišine, sjećanja i vapaja, okrećemo se u emotivnu prošlost s mrtvim, tražimo kontakte jednom davno prekinute priče, žudimo za nedovršenim dodirima, razgovorima, otklanjamo zlobnost, želimo reći, nastojimo čuti. A s druge strane samo tišina, velika moć tišine, i vlastita nemoć slušanja otvara nam putove vjere koja ukazuje na viši smisao našega tjelesnog i duhovnog bivanja, i daje nadu za susretom u Bogu, nudeći nam snagu, dobrohotnost u milostivosti svjedočenja da su neki ljudi postojali, pripadali, voljeli, bili voljeni, ufali se i onda otišli, ostavljajući nam dar da svjedočimo istinu o njima, istinu o postojanju onih s kojima smo su–patili, su­osjećali, onih koji su u emotivnom krugu naše duše. Stvarali su nas kao ljude u duhovnom smislu i njihov tjelesni odlazak pojačao je u nama transcendentalni i Božji koncept postajanja koji nas uči živjeti s mrtvim u sebi kako bismo bili što pravedniji prema živima. Zato ljude koje si volio i voliš nosiš u sebi kao biljeg Božje pravednosti i providnosti te iznad svega, biljeg Njegove milosti za viši smisao postojanja. Danas, u krizna vremena, svjedoci smo problema u komunikaciji ­ između pojedinca  i njegove obitelji, okoline, zbog sumorne situacije, potresa, zaraze, covida-19, problema koji se javljaju u razumijevanju determiniranosti koja nastaje spoznajom da mogućnosti projekcije života više nisu u određenju slobodne volje i bezbrižnoga življenja u pukoj zadanosti fiziološke ravnoteže, nego u izvjesnosti samoj, koja u sebi nosi arhetipski odnos blizine i neposredne smrtnosti.

Sam duh je beskonačan, a oni koji trpe i pate, noseći svoj težak križ na leđima pokazuju put kojim mi svi gazimo. Tko to spozna znat će što je radost i životna prilika!

Viktor Frankl u knjizi »Vremena odluke«, u eseju »Ljudski bitak je patnja« navodi kako ekstremne situacije ne čine samo da čovjek dolazi do unutarnje slobode, nego mu one dopuštaju da dospije do unutarnje zrelosti. Čovjek trpeći sazrijeva do samoga sebe – on sazrijeva ususret istini.

Razmatrajući ove riječi dok istovremeno promatramo, osluškujemo i osjećamo patnju mnogih oko nas, ostaje nam otvoreno pitanje – kako možemo pružiti pomoć u ekstremnim životnim situacijama? Mnogo je bolesnih ljudi danas zaboravljeno i samo. A kako se mi ponašamo u ovoj ekstremnoj situaciji? Društvenim mrežama šire se razne obavijesti koga virus napada, a koga ne.

Piše: Umiru onkološki bolesnici. To je normalno i očekivano.

Piše: Umiru stari. Svejedno bi umrli.

Piše: Priroda selekcija radi svoje.

Piše: Ne bi ionako još dugo, osuđeni su na smrt.

Tko se ovakvim riječima tješi, tko umiruje svoj strah? Tko god to izgovori – pomisli li kad i u jednom trenutku – kako je onkološkim pacijentima? Kako je starima, našim roditeljima, bakama, djedovima? I, zar nikad ne pomislimo da u jednom trenu i mi možemo postati dio te skupine. Da ćemo jednom postati dio te skupine?

Frankl, govoreći o eutanaziji, postavlja pitanje: Imamo li ikada pravo da bolesniku osuđenom na smrt oduzmemo šansu da umre »svojom smrću«; šansu da još do posljednjeg trenutka ispuni svoj život smislom, pa makar se radilo još samo o tome da ostvaruje vrijednosti zauzetog stava. Postoji u čovjeku, do kraja života, određena volja za životom. Ta volja može biti ubijena nedostatkom smisla, može biti ubijena samoćom, lošim odnosima, grubim riječima… U ovoj našoj utrci za životom provlači se jedan stav koji se provlači i u diskusijama o eutanaziji, zastrašujuće mišljenje da neizlječivi bolesnici znače ekonomsko opterećenje za ljudsko društvo. Kriterij korisnosti za društvo zastrašujući je put uništavanja ljudskog života. I kad govorimo o starcima, onkološkim i ostalim bolesnicima, zar nikad ne pomislimo da govorimo o ljudima? Da govorimo o nečijoj majci, ocu, djedu, baki, bratu, sestri, ljubavi, prijatelju? »Svatko mora naime priznati da čovjek okružen ljubavlju svojih bližnjih predstavlja nenadoknadiv i nezamjenjiv predmet ljubavi i time njegov život ima smisao (iako tako reći samo pasivni)«, navodi Frankl.

Živimo u ekstremnim vremenima. Zatvoreni u malim prostorima, u strahu i neizvjesnosti. I nismo uvijek dobri jedni prema drugima. Želimo biti dobri, ali ponekad se osjećamo tako zapostavljeni, iskorišteni…. I onda govorimo ubojite riječi koje smo nekada davno i sami čuli. Riječi pune srdžbe, pune su i otrova. Netko ih je možda i nama rekao. Što mi činimo s tim riječima? Čuvamo ih nehotice u sebi, oštre se riječi ne zaboravljaju i često probiju tamo gdje je netko najmanje kriv. Teško nam je. Osjećamo se poput žrtve i javljaju se očekivanja – očekujemo suosjećanje. I ne primjećujem koliko postajemo jadni. Sudimo sve oko sebe, okrivljujemo druge. I krug je zatvoren.

I onda se tješimo riječima. Umiru drugi. To se događa drugima.

Logoterapijska pomoć u ekstremnim životnim situacijama bila bi usmjeravanje osobe prema nekom cilju u budućnosti. Frankl u spomenutoj knjizi »Vremena odluke«, u eseju »Pomoć u ekstremnim životnim situacijama« navodi sljedeće: »Tko nije više mogao vjerovati u budućnost, tko nije to mogao za svoju budućnost, bio je u logoru izgubljen. S budućnošću on je izgubio duhovno uporište, dao se je iznutra srušiti i propao je kako tjelesno, tako i duševno. To se dešavalo ponajviše čak i dosta iznenada, u obliku neke vrste krize…. Ali životna hrabrost odnosno životni umor pokazivali su se uvijek ovisni jedino i smo o onome je li tko imao vjeru u smisao života, svog života.«

Dakle, u ovim našim neizvjesnim vremenima, kao i u Franklovim ekstremnim vremenima, bitno je razumjeti da je zadatak svih nas u ovome trenu čuvati jedni druge. Zaboraviti sve oštre riječi i gledanje na sebe kao na žrtvu. Ima trenutaka u životu koji su toliko teški da ih je moguće podnijeti samo »u pogledu na zašto«. Više nego ikada odgovorni smo jedni za druge. I za bolesne. I za stare. I za mlade. I za zdrave. I nitko ne bi smio biti napušten. Napuštenost i osamljenost u ovim je vremenima izuzetno teška. Dovodi do odustajanja. Ukoliko se ukaže prilika trebamo jedni drugima u svakom trenu osvješćivati »zašto« našega života, životni cilj, kako bismo tako postigli da budemo iznutra dorasli i snažno postojani u strašnome »kako« sadašnjeg trenutka. Dakle, apeliramo na volju za smislom. U ekstremnim situacijama, navodi Frankl, smisao je morao biti tako bezuvjetan da on u sebi uključuje ne samo život, nego i trpljenje i umiranje. »Jer život čiji smisao stoji i pada s time da se s njim preživi ili ne, život dakle čiji smisao ovisi o milosti takvoga slučaja, takav život ne bi zapravo bio vrijedan da uopće bude življen. Radi se zapravo o bezuvjetnom smislu života (ibid. 114).« Na nekoga možda čeka neko djelo koje u budućnosti želi ili mora napraviti, a na nekoga čovjek. Čovjek koji ga voli! A za ljubav vrijedi živjeti i ne odustati. Upravo jedincatost i nezamjenjivost životu unatoč trpljenju daju bezuvjetan smisao.

Violinist, virtuoz, kojem je slomljena violina, i dalje ostaje virtuoz, uči nas Frankl. Samo nema instrument na kojem bi svirao. I bolestan i star čovjek ostaje virtuoz života. Samo mu instrument na kojem je svirao melodiju svoga života, možda više nije tako dobar.

Budite dobri jedni prema drugima.

Samo budite dobri. Smislenost ovoga trenutka tada postaje jasna i dohvatljiva. Ljubav!

Zbog ljubavi možemo preživjeti.

Zajedno možemo sve.

Ne zaboravite, odgovorni smo jedni za druge.

»Milosrdno je srce neiscrpivo dobrotom, ono neprestance izmišlja način, kako da čini dobro drugima. A nema li u njega blaga svjetskoga, ono daje dobru riječ, mio pogled, blag smiješak, da diže, tješi i krijepi klonule.« (J . Truhelka, U carstvu duše)

I bit će DOBRO!

Moja savjest je više od moga ja

„Ono što čovjeka odlikuje kao čovjeka nije njegovo pitanje „mogu li“, nego „trebam li“, kao i njegovo otvaranje glasu i zahtjevima istine.“ (Ratzinger, 2014:41) Na tome tragu, donosimo kratko izlaganje o savjesti, koja je kao dio „duhovno nesvjesnog“ dijela čovjeka (Frankl, 2017:25) imanentna svakome čovjeku, „nije refleksibilna, i stoga je ona jedino „ostvariva“ u svojim aktima i „egzistira“ jedino kao izvršenjska stvarnost“ (Frankl, 2017:34), odnosno, o savjesti kao „predmoralnom shvaćanju vrijednosti, koje – po svojoj biti – prethodi svakomu izričitom moralu“ (Frankl, 2017:39) te je, kao takva, vodič za pronalaženje i ostvarenje smisla čovjekova života, i nadilazi „poistovjećivanje s površinskom svijesti“ (Ratzinger, 2014:31) i „svođenje savjesti na subjektivnu izvjesnost“. (Ratzinger, 2014:32) Drugim riječima, „savjest nije samo moralni kriterij koji razlikuje dobro od zla, već i aktivni čimbenik u prepoznavanju i ostvarivanju smisla čovjekovog života“ (Vidović, 2011:2) te je, stoga, njezina zadaća „pozivati čovjeka na trajni rast i odnos sa svijetom i osobama koje ga okružuju“. (Vidović, 2011:13) […]

Saznajte više

Zajedno možemo sve. I bit će DOBRO!

Pozivamo vas da podijelite s nama svoja iskustva, primjere i priče koje proizilaze iz odgovora na ovu situaciju i zahtjevna pitanja koja nam je život postavio. Priče koje nadahnjuju, potiču, liječe i koje svjedoče o prkosnoj moći ljudskoga duha, o hrabrosti, ljubavi i čovječnosti. Priče o dobru i za DOBRO.

Što tražimo:

Primjer snage ljudskog duha još uvijek oplahnutoga svježinom sjećanja koji biste voljeli podijeliti iz svog profesionalnoga ili osobnog života u ovo vrijeme pandemije, a koji će nam pomoći da primijetimo i budemo svjesni žrtve i hrabrosti koje smo, kao ljudska bića, sposobni ponuditi.

Primjeri mogu biti iz područja zdravstvene skrbi, civilne zaštite, pastoralne skrbi, volontiranja, susjedstva, vlastitog doma… To mogu biti primjeri požrtvovnoga davanja, milosti, ljubaznosti, suosjećanja, zahvalnosti, odlučnosti, hrabrosti, upornosti, strpljenja, uvida ili nadahnuća.

Dobrodošle su kratke priče, eseji, pjesme, stihovi, inspirativne misli…!

Molimo vas da svoje uratke pošaljete elektroničkom poštom na info@dobroinstitut.hr ili kao privatnu poruku na Facebook stranicu DOBRO ­ Instituta za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje.

Namjera nam je tijekom ove godine prikupiti radove, nakon čega bismo ih željeli objaviti kao zasebnu knjigu i na taj način još jednom dokazati »bezuvjetnu vjeru u bezuvjetan smisao života«.

Hvala vam na sudjelovanju!

Budite DOBRO i širite DOBRO!

I bit će DOBRO!

Saznajte više

Obavijesti

Zajedno možemo sve. I bit će DOBRO!

7. travnja 2020.|

Pozivamo vas da podijelite s nama svoja iskustva, primjere i priče koje proizilaze iz odgovora na ovu situaciju i zahtjevna pitanja koja nam je život postavio. Priče koje nadahnjuju, potiču, liječe i koje svjedoče o prkosnoj moći ljudskoga duha, o hrabrosti, ljubavi i čovječnosti. Priče o dobru i za DOBRO.

Što tražimo:

Primjer snage ljudskog duha još uvijek oplahnutoga svježinom sjećanja koji biste voljeli podijeliti iz svog profesionalnoga ili osobnog života u ovo vrijeme pandemije, a koji će nam pomoći da primijetimo i budemo svjesni žrtve i hrabrosti koje smo, kao ljudska bića, sposobni ponuditi.

Primjeri mogu biti iz područja zdravstvene skrbi, civilne zaštite, pastoralne skrbi, volontiranja, susjedstva, vlastitog doma... To mogu biti primjeri požrtvovnoga davanja, milosti, ljubaznosti, suosjećanja, zahvalnosti, odlučnosti, hrabrosti, upornosti, strpljenja, uvida ili nadahnuća.

Dobrodošle su kratke priče, eseji, pjesme, stihovi, inspirativne misli…!

Molimo vas da svoje uratke pošaljete elektroničkom poštom na info@doborinstitut.hr ili kao privatnu poruku na Facebook stranicu DOBRO ­ Instituta za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje.

Namjera nam je tijekom ove godine prikupiti radove, nakon čega bismo ih željeli objaviti kao zasebnu knjigu i na taj način još jednom dokazati »bezuvjetnu vjeru u bezuvjetan smisao života«.

Hvala vam na sudjelovanju!

Budite DOBRO i širite DOBRO!

I bit će DOBRO!

Kako razgovarati

2. travnja 2020.|

Kako se nositi s traumom? Komunikacija s ljudima koji su doživjeli traumu. »Naš govor treba da razumije onaj, kome je [...]

Samo mi budi dobro

30. ožujka 2020.|

»Budi pažljiv sa svakim - govorio mu je otac. -Ne dopusti da ikada itko tvoj pomisli kako si ga zaboravio, [...]

Majčina molitva za dijete

29. ožujka 2020.|

Bože, sve su moje molitve za njega, plodovi svih mojih djela i darova namijenjeni su njegovom dobru. Želeći sreću svima, samo o njemu [...]

Djeca nisu kriva

28. ožujka 2020.|

»Za ono što se sada događa djeca nisu kriva.« (Siniša Glavašević) Ako sam ljudski život utisnemo između istine i izvjesnosti, [...]

Tu sam za Tebe!

24. ožujka 2020.|

Mnogi među nama danas traže razgovor. Boje se ljudi. Trebaju nekoga tko bi bio samo za njih tu. Mnoštvo mudrih [...]

Poniznost

24. ožujka 2020.|

Važno je da logoterapeuti i psihoterapeuti ljudima upute riječ ohrabrenja i s njima podijele tjeskobu i svu bremenitost ovoga vremena. [...]

Logoterapijska pitanja u doba corone

20. ožujka 2020.|

Neizvjesna i nepredvidljiva budućnost dodatno opterećena strahom od vlastitoga neznanja u svijetu prožetom planetarnom tjeskobom i napetošću naše uobičajene načine [...]

Program izobrazbe iz logoterapije – učenje na daljinu

Bremenitost ovoga tjeskobnog vremena upućuje nas jedne prema drugima i stoga, uz riječi ohrabrenja sa željom da svakodnevno iznova pronalazite volju, razum i iznad svega toliko potrebnu ljubav, obavještavamo vas da su predavači i suradnici DOBRO Instituta uložili dodatni napor i odgovorili vremenitom zahtjevu na način da su omogućili kontinuirano primanje prijava za Program izobrazbe iz logoterapije – učenje na daljinu. 

Početak izobrazbe je individualan te u dogovoru s predavačima i osobno određenim mentorom.

Saznajte više

Facebook stranica DOBRO instituta

Posjetite stranicu

Podsjećanje na održano predavanje

Kako Viktor Frankl gleda na trpljenje? Ima li patnja smisla?

Dana 19. rujna 2019. godine održano je treće po redu predavanje u organizaciji DOBRO instituta pod naslovom:
Kako Viktor Frankl gleda na trpljenje? Ima li patnja smisla?

Predavanje je održao prof. dr. sc. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski i jedan od predavača na DOBRO institutu. Tema predavanja preuzvišenoga gospodina Želimira Puljića je i razlog postojanja psihoterapije ili dušebrižništva, a usudimo se reći i razlog postojanja onog iznad psihoterapije, a to je logoterapija.

Kao nasljednik onih kojima je dana vlast najuzvišenijeg, sakramentalnog dušebrižništva za spas duše, koje je i iznad logoterapije, razotkrio nam je bar dijelom tajnu trpljenja i patnje. Zaslugom preuzvišenoga gospodina Želimira Puljića i po njegovim riječima, potaknuto dobro u nama usmjerit ćemo prema svima koji traže odgovor na vječno pitanje: Ima li smisla?

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju te vjerujemo kako smo svi uživali slušajući mudroslovlje ovoga pastira i znanstvenika.

Saznajte više

Podsjećanje na održano predavanje

Logoterapijski pristup ovisnostima modernog doba

Logoterapijski pristup ovisnostima modernog doba

Dana 25. travnja 2019. godine održano je drugo po redu predavanje u organizaciji DOBRO instituta pod naslovom:
Logoterapijski pristup ovisnostima modernog doba.

Predavanje je održao dr.sc. Luka Maršić, filozof, antropolog, dušebrižnik i liječnik koji ureduje s ovisnicima Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu, na Klinici za psihijatriju.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju te vjerujemo da smo svi uživali slušajući genijalan um ovoga virtuoza znanstvenih područja neophodnih za biti autentični logoterapeut po Franklovoj mjeri.

Saznajte više

Podsjećanje na održano predavanje

Kako pronaći smisao? O logoterapiji Viktora Frankla

Dana 14. ožujka 2019. godine održano je uvodno predavanje u organizaciji DOBRO instituta pod naslovom: Kako pronaći smisao? O logoterapiji Viktora Frankla.

Predavanje je održala izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedna od predavačica DOBRO instituta.

Potraga za smislom života i samoga postojanja stara je koliko i čovjek sam, a u današnjim društvima obilja i blagostanja aktualnija nego ikad. U cijelosti ispunjena dvorana posvjedočila je tu aktualnost, a mi smo zahvalni svima prisutnima na predavanju, uz želju svakome da hrabro i odgovorno krene u neizvjesnu potragu za vlastitim smislom koji je osoban i jedinstven, prema skrovitu cilju i sa zadatkom koji jedino sam može izvršiti, jer jedincatost čovječja je neizbrisiva i nezamjenjiva.

Saznajte više

O nama

DOBRO institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje osnovan je 2018. godine.

U radu DOBRO instituta sudjeluju vrhunski stručnjaci s različitih područja struke i znanosti.

DOBRO institut posjeduje akreditaciju Instituta Viktora Frankla iz Beča.

Saznajte više

Logoterapija

Logoterapiju je utemeljio Viktor E. Frankl (1905. -1997.), svjetski poznati bečki neurolog i psihijatar.

Naziva se još i “trećom bečkom psihoterapijskom školom” (nakon Freuda i Adlera).

Logoterapija je kratkoročna terapija usmjerena prema konkretnim rješenjima.

Saznajte više

Viktor Frankl

Jedan od psihologa koji nije zanijekao transcendenciju, a oštro se usprotivio zabludama determinizma i relativizma, bio je Viktor E. Frankl.

Smatraju ga jednim od vodećih bečkih psihijatara XX. stoljeća.

O njegovom pravcu u psihologiji i terapiji napisano je mnoštvo knjiga i studijskih priloga od kojih je veliki broj preveden na mnoge jezike svijeta.

Saznajte više

Želite li biti pravovremeno obaviješteni o seminarima, radionicama i drugim aktivnostima DOBRO instituta, prijavite se na DOBRO obavijesti!

Prijava na DOBRO obavijesti
Go to Top