Film kao ljekovita metafora u logoterapijskoj praksi

Autori: Irena Sever Globan i Josip Bošnjaković

Film kao ljekovita metafora u logoterapijskoj praksi