Kome je izobrazba namijenjena ?

Program je osmišljen tako da može zadovoljiti potrebe stručnjaka iz različitih područja (liječnici, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, učitelji, odgojitelji, terapeuti), studenata diplomskoga studija, ali i ostalih zainteresiranih za osobni rast i razvoj, te je utemeljen na vrijednosno orijentiranim postavkama logoterapije.

Formalni uvjeti upisa

Završen trogodišnji stručni ili sveučilišni studij.

Dodatni uvjeti upisa

Istinska zainteresiranost i mogućnost preuzimanja logoterapijskoga duha DOBRO instituta, koji je sazdan na autentičnom učenju i sjećanju na život i djelo Viktora Frankla, te dosljedno, dostojanstveno, odvažno i angažirano prenošenje takvoga duha drugima na dobro drugih i vlastito dobro.

Zašto upisati izobrazbu iz logoterapije u DOBRO institutu?

Vrsni znanstvenici DOBRO instituta jamstvo su izobrazbe na visokoj znanstvenoj razini, kakvu ne primjenjuje niti provodi neka druga logoterapijska udruga, ustanova ili institucija u Republici Hrvatskoj!

Program izobrazbe iz logoterapije DOBRO instituta udovoljava odredbama Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga, osobito u dijelu koji govori o izobrazbi: “Edukacija iz psihoterapije se obavlja na visokoj, kvalificiranoj i znanstvenoj razini.”

Budući da je logoterapija razgovor i rasprava u kojoj se  kritički sučeljavaju svjetonazorske koncepcije, prilikom koje se ulazi u smisao Logosa kao ishodišta i uporišta za prepoznavanje odgovornosti kao vrijednosti koja je sama po sebi preduvjet za sve ostale vrijednosti, a da pritom ne određuje njihov redoslijed, neophodno je logoterapeuta osposobiti u više znanstvenih područja (filozofija, antropologija, teologija, logika…).

DOBRO institut, kao i Program izobrazbe, posjeduje akreditaciju Instituta Viktora Frankla iz Beča, čime je zajamčena neophodna kvaliteta (www.viktorfrankl.org).

Predavači i suradnici

Prof.dr.sc. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

Izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv.prof.dr.sc. Damir Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc.dr.sc. Irena Sever Globan, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

Dr.sc. Luka Maršić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu, Klinika za psihijatriju

Dr.sc. Boris Vidović, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Osim navedenih predavača u izvođenju nastave sudjeluju domaći i strani gosti predavači, stručnjaci s različitih područja struke i znanosti.

Na koji način je organiziran Program izobrazbe na DOBRO institutu?

Program izobrazbe traje 3 (6 semestara) odnosno 4 godine (8 semestara).

Posljednja dva semestra predviđena su za supervizijski rad i logoterapijsku autobiografiju.

Godišnji program izobrazbe sadrži 10 modula koji se održavaju u petkom poslijepodne i subotom u predviđenom trajanju od 12 sati po modulu. Program izvode akademski stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja koji su svoje kvalifikacije stekli na vrhunskim domaćim i stranim sveučilištima, institutima i ustanovama.

Program je dinamičan i interaktivan te se odvija u malim skupinama, a cijela generacija polaznika ograničena je na 30 osoba iz razloga posvećenosti svakomu polazniku. Tijekom programa sudionici će steći znanja o logoterapiji Viktora Frankla te biti u mogućnosti primijeniti ih u razvoju osobnoga i profesionalnog života, usmjerenoga k razumijevanju i pronalasku smisla života.

Preuzmite: Detaljan opis Programa izobrazbe

Što nakon završetka Programa izobrazbe?

Nakon završetka trogodišnjeg odnosno četverogodišnjeg polaznici dobivaju certifikat/diplomu o uspješnom završetku Programa izdan od strane DOBRO instituta i akreditiran od Instituta Viktora Frankla iz Beča.

Ovisno o prethodnoj naobrazbi moguće je ostvariti status psihoterapeuta ili savjetodavnog psihoterapeuta, u skladu s važećim Zakonom o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18).

Kako se prijaviti?

Za prijavu i osiguranje mjesta za izobrazbu na DOBRO institutu potrebno je dostaviti vlastoručno potpisanu Prijavu u kojoj ćete ukratko napisati što Vas je motiviralo, odnosno koji su razlozi za upis Programa izobrazbe, životopis i presliku diplome.

Cijena

Godišnja cijena izobrazbe je 20.000 kn.

Platiti je moguće u cjelini ili mjesečno u 10 rata.

Za jednokratno plaćanje odobravamo popust od 10%.

Cijena

Godišnja cijena izobrazbe je 20.000 kn.

Platiti je moguće u cjelini ili mjesečno u 10 rata.

Za jednokratno plaćanje odobravamo popust od 10%.