Izobrazba iz logoterapije – redoviti program

Kome je izobrazba namijenjena?

Program je osmišljen tako da može zadovoljiti potrebe stručnjaka iz različitih područja (liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, učitelja, odgojitelja, terapeuta), studenata, ali i ostalih zainteresiranih za osobni rast i razvoj, te je utemeljen na vrijednosno orijentiranim postavkama logoterapije.

Kriteriji i postupak odabira kandidata za izobrazbu

Formalni uvjeti upisa: završen trogodišnji sveučilišni ili stručni studij.

Dodatni uvjeti upisa: istinska zainteresiranost i mogućnost preuzimanja logoterapijskoga duha DOBRO Instituta, koji je sazdan na autentičnom učenju i sjećanju na život i djelo Viktora Frankla, te dosljedno, dostojanstveno, odvažno i angažirano prenošenje takvoga duha drugima na dobro drugih i vlastito dobro.

Postupak odabira kandidata

Napisano motivacijsko pismo. Intervju.

Zašto upisati izobrazbu iz logoterapije u DOBRO Institutu?

Vrsni znanstvenici DOBRO Instituta jamstvo su izobrazbe na visokoj znanstvenoj razini!

Program izobrazbe iz logoterapije DOBRO Instituta udovoljava odredbama Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga, osobito u dijelu koji govori o izobrazbi: “Edukacija iz psihoterapije se obavlja na visokoj, kvalificiranoj i znanstvenoj razini.”

Budući da je logoterapija razgovor i rasprava u kojoj se kritički sučeljavaju svjetonazorske koncepcije, prilikom koje se ulazi u smisao Logosa kao ishodišta i uporišta za prepoznavanje odgovornosti kao vrijednosti koja je sama po sebi preduvjet za sve ostale vrijednosti, a da pritom ne određuje njihov redoslijed, neophodno je logoterapeuta osposobiti u više znanstvenih područja (filozofija, antropologija, teologija, logika…).

DOBRO Institut, kao i Program izobrazbe, posjeduje akreditaciju Instituta Viktora Frankla iz Beča, čime je zajamčena neophodna kvaliteta (www.viktorfrankl.org).

Na koji način je organiziran Program izobrazbe na DOBRO Institutu?

Program izobrazbe traje 3 (6 semestara) odnosno 4 godine (8 semestara).

Program izvode akademski stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja koji su svoje kvalifikacije stekli na vrhunskim domaćim i stranim sveučilištima, institutima i ustanovama.

Program je dinamičan i interaktivan te se odvija u malim skupinama, a cijela generacija polaznika ograničena je na 30 osoba iz razloga posvećenosti svakomu polazniku. Tijekom programa sudionici će steći znanja o logoterapiji Viktora Frankla te biti u mogućnosti primijeniti ih u razvoju osobnoga i profesionalnog života, usmjerenoga k razumijevanju i pronalasku smisla života.

Godišnji program izobrazbe sadrži 10 modula. Supervizirani rad s klijentima, kao i praktično usavršavanje, rad s klijentima, individualno i u grupi te iskustvo rada u institucijama započinje na trećoj godini te se nastavlja i na posljednjoj, četvrtoj godini, na kojoj uvodimo i logoterapijsku autobiografiju.

Kriteriji za završetak izobrazbe

Polaznici čiji cilj izobrazbe nije steći status logoterapeuta, nisu u obvezi započeti praktični rad na trećoj godini izobrazbe, već po završetku iste dobivaju Potvrdnicu i u mogućnosti su koristiti logoterapijska znanja unutar prethodno stečenih zvanja ili zanimanja. Ukoliko u budućnosti požele nastaviti s izobrazbom na DOBRO Institutu, imat će mogućnost nadoknade obveznih sati prakse superviziranog rada s klijentima s treće godine Programa izobrazbe.

Posljednja, 4. godina, za razliku od prethodnih godina u kojima prevladava teorijska izobrazba, predviđena je za praktično usavršavanje, rad s klijentima individualno i u grupi te iskustvo rada u institucijama, supervizirani rad s klijentima i logoterapijsku autobiografiju, uz manje zastupljen prateći teorijski dio. Tijekom sastanaka sa supervizorima polaznici razmjenjuju iskustva i izvješćuju o slučajevima svojih klijenata i metodama rada, ali isto tako pokazuju da su sposobni logoterapijski (smisleno) promišljati, djelovati i aktivno se nositi s izazovima i pitanjima koje im život postavlja. Navedeno ulazi u procjenu sposobnosti kandidata. Tijekom superviziranog rada s klijentima potrebno je pisati terapijske protokole i predati ih mentoru. Logoterapijska autobiografija odnosi se na aktivno logoterapijsko sagledavanje vlastitoga života, odnosno primjenu logoterapijskog promišljanja na vlastiti život. Osobno psihoterapijsko iskustvo uz autobiografski rad u trajanju od 270 sati također su uvjet za završetak izobrazbe.
Pozitivno ocijenjeni protokoli slučajeva i izrađena autobiografska bilježnica uz supervizirano osobno psihoterapijsko iskustvo uvjeti su za završetak 4. godine, a time i izobrazbe u cjelini.

Nakon završene 4. godine Polaznici stječu Diplomu logoterapeuta, te logoterapiju mogu koristiti u terapijskom radu i upustiti se u ostvarivanje nekog od statusa predviđenih Zakonom o djelatnosti psihoterapije.

Sadržaj Programa izobrazbe

Program izobrazbe dostupan je za preuzimanje (posljednja izmjena programa: 19. studenog 2021.):

Cjelokupna izobrazba obuhvaća ukupno 1500 sati.

Godine izobrazbe
1
2
3
4
Ukupno
Teorija i metodologija¹
180
200
200
180
760
Osobno psihoterapijsko iskustvo, samostalni autobiografski rad²
30
30
30
180
270
Praktično usavršavanje, rad s klijentima, individualno i u grupi, iskustvo rada u institucijama³
50
250
300
Grupni i individualni supervizirani rad s klijentima
50
120
170
Ukupan broj sati izobrazbe
210
230
330
730
1500

¹Teorijski dio izobrazbe, osim detaljno razrađenih logoterapijskih sadržaja, sadrži i sljedeće propisane elemente: teorije ljudskog razvoja tijekom životnog ciklusa, teorije promjene, razumijevanje socijalnih i kulturnih pitanja u vezi s psihoterapijom, teorije psihopatologije i teorije procjene i intervencija.

²Osobno psihoterapijsko iskustvo – analiza iskustva edukacije uključuje analizu iskustva edukacije i drugih metoda koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije i osobnog iskustva (ne manje od 250 sati) kroz 4 godine. Nemaju svi psihoterapijski modaliteti jedinstven naziv za osobno psihoterapijsko iskustvo. Svaka edukacija uključuje pripremu kojom se osigurava da polaznici mogu prepoznati i na odgovarajući način upravljati svojim sudjelovanjem u edukaciji i svojim doprinosima u kasnijim psihoterapijskim procesima koje  primjenjuju u skladu sa njihovim specifičnim metodama. (prema: ECP standardi: https://www.savez-spuh.hr/ecp-standardi/).

U izobrazbi iz logoterapije osobno psihoterapijsko iskustvo uključuje, dakle, analizu iskustva edukacije i drugih metoda koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije i osobnog iskustva, autobiografski rad pod supervizijom, s posebnim osvrtom na bitne logoterapijske elemente – duhovne dimenzije: raspravu, primjere sebe-nadilaženja, propitivanje i usmjeravanje savjesti, odgovornost, uz pisanu samo-refleksiju (eseji).

³Iskustvo rada unutar institucija mentalnog zdravlja ili ekvivalentno profesionalno iskustvo: mora biti osigurano odgovarajuće iskustvo rada s psiho-socijalnim krizama i suradnja s drugim stručnjacima na području mentalnog zdravlja. (prema: ECP standardi: https://www.savez-spuh.hr/ecp-standardi/)

Za polaznike Izobrazbe iz logoterapije bit će omogućeno navedeno iskustvo u relevantnim institucijama te suradnja sa stručnjacima na području mentalnoga zdravlja.

Predavači i suradnici

 • Prof.dr.sc. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski
  Diploma logoterapeuta
  Diploma licencijata iz pastoralne teologije – Lateransko sveučilište u Rimu
  Doktorat iz psihologije – Papinsko salezijansko sveučilištu u Rimu
  Član Europske akademije znanosti i umjetnosti
 • Prof.dr.sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Diploma logoterapeuta
  Akreditirana članica Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija
 • Prof.dr.sc. Damir Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr.sc. Luka Maršić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu, Klinika za psihijatriju
  Diploma logoterapeuta
 • Dr.sc. Timo Purjo, Predsjednik Viktor Frankl Instituta Finska i predsjednik Finskog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu Viktora Frankla
  Gostujući predavač na Tampere University, Finska
  Logoterapeut u privatnoj praksi
  Akreditirani član Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija
  Diploma, Viktor Frankl Institut za logoterapiju, Abilene, Texas, SAD
 • Dr.sc. Julius M. Rogina, ABMPP
  Clinical Faculty, School of Medicine, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Nevada, Reno
  Klinički psiholog, privatna psihološka praksa
  Akreditirani član Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija
  Diploma, Viktor Frankl Institut za logoterapiju, Abilene, Texas, SAD
  Certifikat, Američko društvo za kliničku hipnozu
  Diploma, Američki odbor medicinskih psihoterapeuta i psihodijagnostičara
 • Dr.sc. Mato Arlović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
 • Prof.dr. Zvezdan Pirtošek, dr.sc.med., redoviti profesor neurologije i pročelnik Odjela za neurologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani.
 • Vedrana Nucak, mag.cin.
  Diploma logoterapeuta
  Akreditirana članica Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija

Osim navedenih predavača u izvođenju nastave sudjeluju domaći i strani gosti predavači, stručnjaci s različitih područja struke i znanosti.

Što nakon završetka Programa izobrazbe?

Nakon završenog trogodišnjeg programa Polaznik stječe Potvrdnicu i u mogućnosti je koristiti logoterapijska znanja unutar prethodno stečenih zvanja ili zanimanja.

Nakon završene 4. godine Polaznik stječe Diplomu logoterapeuta, te logoterapiju može koristiti u terapijskom radu.

Potvrdnicu i diplomu logoterapeuta izdaje DOBRO Institut. DOBRO Institut, kao i Program izobrazbe akreditirani su od strane Instituta Viktora Frankla u Beču.

Ovisno o prethodnoj naobrazbi moguće je ostvariti status psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta, u skladu s važećim Zakonom o djelatnosti psihoterapije (NN 18/2022).

Kako se prijaviti?

Za prijavu i osiguranje mjesta za izobrazbu na DOBRO Institutu potrebno je dostaviti motivacijsko pismo, životopis, presliku diplome, točnu adresu stanovanja ukoliko se ona razlikuje od one navedene u životopisu i OIB.

Etički kodeks i žalbene procedure

U slučaju etičkih dvojbi primjenjuje se etički kodeks i žalbeni postupci SPUH-a.