Održana radionica: Logoterapijske asocijativne karte

Organizatori radionice: DOBRO Institut i Vida perfecta

DATUM: 4. prosinca 2019.

PREDAVAČI:

  • izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički, logoterapeut
  • Vedrana Nucak, mag. cin., logoterapeut

Logoterapijske karte osmišljene su prije svega kao pomoć logoterapeutima prilikom vođenja logoterapijskog razgovora. Osim logoterapeuta mogu ih koristiti i stručnjaci (psihoterapeuti) ostalih psihoterapijskih pravaca.

Ponekad nam se u logoterapijskom razgovoru s klijentima dogodi da razgovor zapne, da ne znamo koje bismo pitanje dalje postavili, da riječi nisu dovoljne te da do osobe nikako ne možemo prodrijeti. U tom trenutku metafore, slike i osobne asocijacije mogu biti od velike koristi. Uvijek kad pogledamo neku sliku odnosno fotografiju, kad istinski oslušnemo neku riječ, na nju ćemo reagirati asocijacijom i na taj način odškrinuti vrata unutarnjeg svijeta predodžbi i misli. Ponovo možemo sebe prepoznati i pronaći.

Logoterapeut pomaže čovjeku odgovoriti na pitanje: Na koji način se možemo pomaknuti s onu stranu patnje, krivnje, tragičnih događaja i udaraca sudbine, kako bismo iz tih situacija stvorili smisleno bivanje? Iz jedne životne situacije možemo ili rasti ili, baš suprotno, padati u bezdan očaja i besmisla. S obzirom da je čovjek biće koje odlučuje, zauzimanje stava u i prema određenoj situaciji put je prema rješenju i rastu. Korištenje metaforičkog načina razmišljanja posredan je put dolaska do rješenja.

Cilj ove radionice je prenijeti vještine i znanja o korištenju logoterapijskih karata. Nadamo se da će ovaj alat biti od koristi kako logoterapeutima, tako i ostalim terapeutima koji ih požele koristiti i o njima promišljati u sustvaranju smislenih i vedrinom ispunjenih života.