DOBRO institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje osnovan je 2018. godine s ciljevima:

 • osnovne i kontinuirane izobrazbe iz područja logoterapije,
 • usavršavanja i povezivanja logoterapeuta i stručnjaka iz drugih područja,
 • provođenja preventivnih aktivnosti sa svrhom ranog prepoznavanja problema,
 • individualnog savjetovanja,
 • supervizije,
 • razvijanja interdisciplinarne suradnje s tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama i ustanovama,
 • organiziranja dodatnih seminara i predavanja iz drugih područja.

U radu DOBRO instituta sudjeluju vrhunski stručnjaci s različitih područja struke i znanosti:

 • Prof.dr.sc. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski
 • Izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Izv.prof.dr.sc. Damir Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Doc.dr.sc. Irena Sever Globan, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
 • Dr.sc. Luka Maršić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu, Klinika za psihijatriju
 • Dr.sc. Boris Vidović, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Osim navedenih predavača u izvođenju nastave sudjeluju domaći i strani gosti predavači.

DOBRO institut, kao i Program izobrazbe, posjeduje akreditaciju Instituta Viktora Frankla iz Beča, čime je zajamčena neophodna kvaliteta.

DOBRO institut je član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske – SPUH.

Misija

Omogućiti iskreno zainteresiranim ljudima produbljivanje vlastitih  znanja i bodriti ih u odabiru puta dosezanja logoterapijskog poslanja kako bi bili u mogućnosti preuzeti  logoterapijski duh DOBRO instituta, sazdan na autentičnom učenju i sjećanju na život i djelo Viktora Frankla, te dosljedno, dostojanstveno, odvažno i angažirano prenositi ga drugima na dobro drugih i vlastito dobro.

Vizija

Širenje spoznaje o neophodnosti dosezanja dobre savjesti. Po dobroj savjesti spoznaje se sloboda u istini dobra, u istini o čovjeku i bitku.

Spoznaja slobode je odgovornost, odnosno odgovor što čovjek uistinu jest, a u tome je i bit logoterapije.

Podaci o udruzi

Naziv udruge: DOBRO – Institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje

Skraćeni naziv Udruge: DOBRO institut

Sjedište Udruge: Domobranska 1, 10 000 Zagreb

Registarski broj Udruge: 21012931

Datum upisa Udruge u Registar Udruga: 8. ožujka 2018.

Matični broj Udruge: 04877063

OIB Udruge: 45128022849

Broj žiro-računa (IBAN): HR5223600001102672542 (Zagrebačka banka d.d., Zagreb)

Želite li biti pravovremeno obaviješteni o seminarima, radionicama i drugim aktivnostima DOBRO instituta, prijavite se na DOBRO obavijesti!

Prijava na DOBRO obavijesti