DOBRO Institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje osnovan je 2018. godine s ciljevima:

 • osnovne i kontinuirane izobrazbe iz područja logoterapije,
 • usavršavanja i povezivanja logoterapeuta i stručnjaka iz drugih područja,
 • provođenja preventivnih aktivnosti sa svrhom ranog prepoznavanja problema,
 • individualnog savjetovanja,
 • supervizije,
 • razvijanja interdisciplinarne suradnje s tuzemnim i inozemnim srodnim institucijama i ustanovama,
 • organiziranja dodatnih seminara i predavanja iz drugih područja.

U radu DOBRO Instituta sudjeluju vrhunski stručnjaci s različitih područja struke i znanosti:

 • Prof. dr. sc. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski
  Diploma logoterapeuta
  Diploma licencijata iz pastoralne teologije – Lateransko sveučilište u Rimu
  Doktorat iz psihologije – Papinsko salezijansko sveučilištu u Rimu
  Član Europske akademije znanosti i umjetnosti
 • Izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Diploma logoterapeuta
  Akreditirana članica Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija
 • Izv.prof.dr.sc. Damir Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Doc.dr.sc. Irena Sever Globan, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
 • Dr.sc. Luka Maršić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu, Klinika za psihijatriju
  Diploma logoterapeuta
 • Dr.sc. Boris Vidović, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Mr.sc. Harald Mori (psihoterapeut), 1987. – 1997. privatni učenik i osobni asistent prof.dr.sc. Viktora Frankla. Psihoonkolog. Predsjednik MFA – Medical Viktor Frankl Association, Beč.
 • Dr. sc. Timo Purjo, Predsjednik Viktor Frankl Instituta Finska i predsjednik Finskog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu Viktora Frankla
  Gostujući predavač na Tampere University, Finska
  Logoterapeut u privatnoj praksi
  Akreditirani član Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija
  Diploma, Viktor Frankl Institut za logoterapiju, Abilene, Texas, SAD
 • Dr. sc. Julius M. Rogina, ABMPP
  Clinical Faculty, School of Medicine, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Nevada, Reno
  Klinički psiholog, privatna psihološka praksa
  Akreditirani član Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija
  Diploma, Viktor Frankl Institut za logoterapiju, Abilene, Texas, SAD
  Certifikat, Američko društvo za kliničku hipnozu
  Diploma, Američki odbor medicinskih psihoterapeuta i psihodijagnostičara
 • Dr. sc. Mato Arlović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
 • Vedrana Nucak, mag. cin.
  Diploma logoterapeuta
  Akreditirana članica Međunarodnog udruženja za logoterapiju i egzistencijalnu analizu (International Association of Logotherapy and Existential Analysis – LTEA), Beč, Austrija

Osim navedenih predavača u izvođenju nastave sudjeluju domaći i strani gosti predavači.

DOBRO Institut, kao i Program izobrazbe, posjeduje akreditaciju Instituta Viktora Frankla iz Beča, čime je zajamčena neophodna kvaliteta.

DOBRO Institut je član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske – SPUH.

Misija

Omogućiti iskreno zainteresiranim ljudima produbljivanje vlastitih znanja i bodriti ih u odabiru puta dosezanja logoterapijskog poslanja kako bi bili u mogućnosti preuzeti logoterapijski duh DOBRO Instituta, sazdan na autentičnom učenju i sjećanju na život i djelo Viktora Frankla, te dosljedno, dostojanstveno, odvažno i angažirano prenositi ga drugima na dobro drugih i vlastito dobro.

Vizija

Širenje spoznaje o neophodnosti dosezanja dobre savjesti. Po dobroj savjesti spoznaje se sloboda u istini dobra, u istini o čovjeku i bitku.

Spoznaja slobode je odgovornost, odnosno odgovor što čovjek uistinu jest, a u tome je i bit logoterapije.

Podaci o udruzi

Naziv udruge: DOBRO – Institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje

Skraćeni naziv Udruge: DOBRO Institut

Sjedište Udruge: Domobranska 1, 10 000 Zagreb

Predsjednica: Diana Benković

Registarski broj Udruge: 21012931

Datum upisa Udruge u Registar Udruga: 8. ožujka 2018.

Matični broj Udruge: 04877063

OIB Udruge: 45128022849

Broj žiro-računa (IBAN): HR5223600001102672542 (Zagrebačka banka d.d., Zagreb)

Želite li biti pravovremeno obaviješteni o seminarima, radionicama i drugim aktivnostima DOBRO instituta, prijavite se na DOBRO obavijesti!

Prijava na DOBRO obavijesti