Odnos svijesti (vremena-epohe) i predmetnosti u kockarskom umu

Autori: Luka Maršić i Daniela Vojnović

Odnos svijesti (vremena-epohe) i predmetnosti u kockarskom umu