Postoji li kolektivna krivnja?

Autori: Damir Velički i Vladimira Velički

Postoji li kolektivna krivnja?